Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 05.10.2017 19:20:37 

KYNOLOGICKÝ KLUB LEVOČA

oznamy pre členov

 

 

 

Pripomínam členom povinnosť zaplatiť do konca februára:

 - členské na rok 2017,

 - doplatok za neodpracované brigádnícke hodiny,

 - uhradiť pokutu v zmysle vnútorných smerníc klubu uvedenú v bode 8.

                     

      Prosím všetkých členov, aby na email "kk-levoca@azet.sk" posielali novinky týkajúce sa účasti na skúškach, výstavách, súťažiach, či iných akciach a taktiež o krytí, uchovnení a pod. Dôvodom je skvalitniť našu stránku o aktuálnom dianí v klube a mimo neho. Ďakujem.

 

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 21.01.2017 boli odsúhlasené nasledovné poplatky platné pre rok 2017:

zápisné do klubu ... 10,-EUR

ročný členský poplatok ... 20,-EUR

ročný členský poplatok (mládežnik do 18 rokov) ... 10,-EUR

ročný členský poplatok (študenti) ... 10,-EUR

poplatok za neodpracované brigádnicke hodiny  ... 20,-EUR/10hod.

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

TOPlist